Marine

Marine

De laatste weken worden de schepen van de Marine ingezet om springtuigen op te ruimen voor de Belgische Kust. Deze inzet kadert in de aanleg van hoogspanningsleidingen naar de haven van Zeebrugge. Gezien de ligging en het verleden van de haven van Zeebrugge ligt deze zone, net als trouwens de gehele Noordzee, vol met niet ontplofte springtuigen.

Een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd positief geïdentificeerd en de locatie werd duidelijk gemarkeerd. Het patrouillevaartuig Castor gaat op weg naar de doorgegeven positie en zal daar door middel van een ingescheept duikteam de bom, gemarkeerd met een goed zichtbare boei, tot ontploffing brengen. Een routineklus gaat het niet worden. Aangezien het springtuig te dicht bij een andere kabel ligt, dient het eerst versleept te worden en de periode waarbinnen dat kan gebeuren is nipt