Scheepvaartpolitie

Scheepvaartpolitie

De Scheepvaartpolitie Kust is een gespecialiseerde federale politiedienst, die instaat voor een ruim takenpakket aan de Kust en het hinterland.

Naast haar taken op het water (Noordzee, kusthavens en waterwegen) staat ze ook in voor Havengebonden politiezorg waarbij de dienstverlening in elk havengebied aan de Kust gegarandeerd wordt. Dit omvat onder meer het verkeerstoezicht, interventie, onthaal en de lokale opsporing.

Daarnaast heeft ze ook een belangrijke taak in het kader van de grenscontrole: de Belgische Kust is namelijk een buitengrens van de Schengenzone, en dit resulteert ook in een doorgedreven internationale samenwerking.

De Scheepvaartpolitie Kust levert tot slot ook gespecialiseerde ondersteuning aan andere politiediensten of aan één van haar Kustwachtpartners in haar dagelijkse werking.