De Container Cup

‘Doodnormale’ Otto-Jan Ham breekt het record in de golfdiscipline