Expeditie Robinson

Kandidate Liesbet: "Na mijn ongeval wilde ik alles uit mijn leven halen..."