Expeditie Robinson

Kandidaten spannen samen tegen Herman in de proef: "Wat heb ik jullie misdaan?"