Gert Late Night

Namen vandalen de boot van Gert onder handen?