Hotel Römantiek

Blooper: Hilarische spraakverwarring bij Otto-Jan en Frances