Hotel Römantiek

Sneuvelt er een koppel vlak voor de eindmeet in Hotel Römantiek?