Komen Eten

"Even wachten met eten want we moeten nog een koe kalven"