Matchmakers

Hoe gaat het nu met de kandidaten van Matchmakers?