Over De Oceaan

Piet vertelt z'n stommiteit aan zeilers: "Ik heb vannacht iets heel doms gedaan"