't Is gebeurd

"Bent u blij dat 't Is gebeurd terug is?"