't Is gebeurd

Blooper: "De kalkoen is een beetje droog"